Page: DBC Page: DB

سلام . به ویکی یکتا خوش آمدید

ما در این بخش قصد داریم مرجع کاملی از اطلاعات دیتابیس ، DBC را به طور آموزشی به صورت فارسی قرار دهیم .

در ابتدا این بخش قسمت DBC را کامل کرده سپس به بخش دیتابیس خواهیم پرداخت.

کسانی که اطلاعات کافی در مورد DBC و هم چنین دیتابیس دارند میتوانند با مدیر سایت هماهنگ کرده و در زمینه کامل کردن چنین بخشی با ما همکاری کنند .

بخش های سایت :

 DBC

 DB یا دیتابیس